نام: رامین محمودیان
دانشکده: هنر
گروه: هنرهای تجسمی
مرتبه علمی: مربی
آدرس ایمیل: r . m a h m o d i y a n @ i a u r a m s a r . a c . i r
تلفن: 01155260531
آدرس: رامسر - دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسر - کدپستی: 4691966434


سوابق تحصیلی

مقطع: رشته: نام دانشگاه: کشور: سال اخذ مدرک:
کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی ازاد تهران مرکز ایران 1384

سوابق اجرایی
عنوان 
سازمان 
شروع 
پایان 
سال 
ماه 
سال 
ماه 
دبیر هم اندیشی استادان و نخبگاندانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسر1393آبانتاکنون
مدیر اجرایی نمایشگاه ۱۷ سال بالندگی دانشگاه ازاد اسلامی1378تیر1378تیر
داوربیست و پجمین جشنواره تاتر استان مازندران ۹۲ارشاد اسلامی1392مهر1392مهر
مدیر گروه گرافیک و سینمادانشگاه ازاد رامسر1389اسفند1392اسفند
داور چهارمین همایش ۳ روزه تاتر رامسرارشاد اسلامی1393تیر1393تیر
مدیر مرکز اموزش های تخصصی کوتاه مدت دانشگاه ازاد اسلامی1395بهمنتاکنون

جوایز و افتخارات
عنوان 
سال 
جایزه اول ویژه هییت داوران از ششمین جشنواره بین المللی و هجدهمین جشنواره ملی فیلم کوتاه تهران1380
جایزه اول نقد عکس مجله دوربین عکاسی شماره ۸۰ 1382
جایزه سوم عکس ،هفدهمین جشنواره هنر و اربیات دینی و پژوهشی قران و عترت سراسر کشور1392


مقالات در نشریات
عنوان مقاله 
نام نشریه 
سال انتشار 
شماره جلد 
شماره صفحه 
زندگی جنگ و دیگر هیچ .نگاهی به فاجعه و خشونت در سینمای امریکاآفتاب یزد138723593
نقد عکس دایان اربوس در مجله دوربین عکاسیمجله دوربین عکاسی13888068
نگاهی مختصر به ارای ذهنی اکبر رادیهمایش داخلی بررسی اثار اکبر رادی1390416

تحقیقات
عنوان 
نقد و بررسی فیلم (مردی که بینهایت را می دانست) در همایش پژوهش دانشگاه ازاد رامسر