رامین محمودیان

مربی دانشکده هنر

En

نام: رامین محمودیان
دانشکده: هنر
گروه: هنرهای تجسمی
مرتبه علمی: مربی
آدرس ایمیل: r . m a h m o d i y a n @ i a u r a m s a r . a c . i r
تلفن: 01155260531
آدرس: رامسر - دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسر - کدپستی: 4691966434

سوابق تحصیلی

مقطع:
رشته:
نام دانشگاه:
کشور:
سال اخذ مدرک:
کارشناسی ارشد
ادبیات نمایشی
ازاد تهران مرکز
ایران
1384

دروس ارائه شده 7 کلاس

عنوان
مکان تشکیل
شماره کلاس
روزها
ساعت تشکیل
مقطع
روش تحقیق
واحد رامسر
۱۰۲
۲ شنبه
۹.۳۰ تا ۱۱
کاردانی
شناخت هنر گرافیک ۱
واحد رامسر
۵۰۲
۱ شنبه
۱۵.۳۰ تا ۱۷
کاردانی
کارافرینی و پروژه
واحد رامسر
۴۰۶
۲ شنبه
۷.۳۰ الی ۹.۳۰
کاردانی
اشنایی با هنر در تاریخ ۱
واحد رامسر
۳۰۱
۱ شنبه
۱۳.۳۰ تا ۱۵
کارشناسی
اصول و مبانی ارتباطات
واحد رامسر
۴۰۶
۱ شنبه
۹.۳۰ تا ۱۱
کارشناسی
تاریخ سینما ۲
واحد رامسر
سالن سینما
۲ شنبه
۱۱.۳۰ تا ۱۳
کارشناسی
تمثیل شناسی
واحد رامسر
۴۰۶
۱ شنبه
۱۱ تا ۱۲.۳۰
کارشناسی

سوابق اجرایی 6 عنوان

عنوان
سازمان
شروع
پایان
دبیر هم اندیشی استادان و نخبگان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسر
آبان 1393
تاکنون
مدیر اجرایی نمایشگاه ۱۷ سال بالندگی
دانشگاه ازاد اسلامی
تیر 1378
تیر 1378
داوربیست و پجمین جشنواره تاتر استان مازندران ۹۲
ارشاد اسلامی
مهر 1392
مهر 1392
مدیر گروه گرافیک و سینما
دانشگاه ازاد رامسر
اسفند 1389
اسفند 1392
داور چهارمین همایش ۳ روزه تاتر رامسر
ارشاد اسلامی
تیر 1393
تیر 1393
مدیر مرکز اموزش های تخصصی کوتاه مدت
دانشگاه ازاد اسلامی
بهمن 1395
تاکنون

جوایز و افتخارات 3 عنوان

عنوان
سال
جایزه اول ویژه هییت داوران از ششمین جشنواره بین المللی و هجدهمین جشنواره ملی فیلم کوتاه تهران
1380
جایزه اول نقد عکس مجله دوربین عکاسی شماره ۸۰
1382
جایزه سوم عکس ،هفدهمین جشنواره هنر و اربیات دینی و پژوهشی قران و عترت سراسر کشور
1392

مقالات در نشریات 3 مقاله

عنوان مقاله
نام نشریه
سال انتشار
شماره جلد
شماره صفحه
زندگی جنگ و دیگر هیچ .نگاهی به فاجعه و خشونت در سینمای امریکا
آفتاب یزد
1387
2359
3
نقد عکس دایان اربوس در مجله دوربین عکاسی
مجله دوربین عکاسی
1388
80
68
نگاهی مختصر به ارای ذهنی اکبر رادی
همایش داخلی بررسی اثار اکبر رادی
1390
4
16

تحقیقات 1 تحقیق

عنوان
نقد و بررسی فیلم (مردی که بینهایت را می دانست) در همایش پژوهش دانشگاه ازاد رامسر